Endelig fikk vi meldingen om at rørleggeren har gjort seg ferdig med omlegging av trykkvann og avløp smiley

Da var vi kjapt på plass med blandemaskin og sement; på tide å få støpt igjen hullet i gulvet!

Vi bruker den gamle massen vi grov opp til å fylle i igjen, og beskytter rørene med litt støpesand:

Vi legger bygningsplast over fyllmassen, og med godt verktøy er det fort gjort å blande til den nødvendige betongen for gulvstøp.

Dagen avsluttes med å tømme lokalet for resterende steinmasser og kalibrere løftebukken ihht brukermanual sendt fra leverandøren i Tyskland.

Det begynner å komme seg her nå, men en del arbeid gjenstår for å få flyttet inn alle hyller, verktøy og utstyr som nå står lagret i naborommet.

Det ble gjennomført et oljeskift på bukken i går kveld, så nå kan vi si vi har tatt lokalet i bruk!

Mvh

T&T