Som en naturlig følge av at denne motoren skal slite og jobbe på tilnærmet 100% i perioder i livet sitt, forventer vi et økt behov for kjøling fremover.

I tillegg til å sørge for god friskluft-tilgang til radiatoren (kommer tilbake til det senere en gang) har vi valgt å sette inn en olje-til-luft-kjøler i tillegg. Originalt sitter det en termostat i tilknytning til oljekjøleren, men denne har vi ofret med det argument å sørge for maksimal gjennomstrømning av olje.

Oljen føres til/fra oljekjøleren gjennom en adapter (“sandwich”) mellom motorblokk og oljefilter. Det var i denne enheten termostaten stod også. Bildene under er tatt fra bilens høyre side, på fremsiden av motoren, under eksos-grenrøret. Her er “sandwichen” montert, men oljefilteret mangler.

Slangene trekkes fremover mot støtfangeren:

Selve oljekjøleren plasseres i underkant av støtfanger-bjelken, fremfor radiatoren. Her blir luft-tilgangen god gjennom åpninger i plast-fangeren som skal på.

Og til de som tidligere kommenterte rust, det er nå tatt hånd om:

Mvh

T&T