Girkassen ble tatt ut av bilen for en stund siden, og de nødvendige delene er på plass, så vi kaster oss over oppgaven med å bytte differensialen. Denne ligger trygt innenfor gir-huset, og det betyr av girkassen må deles for å komme til.

Første steg er å drenere olje, skru av giver for speedometer, gir-sjalter og drivaksler.

Her er girkassen plassert på “operasjonsbordet” i verkstedet til Marshall og Vi-To bilservice – viktig å ha riktig og godt verktøy i nærheten når vi først setter i gang. Ny Quaife Limited-Slip-Differencial og tilhørende nye nålelager.

Vi startet med å demontere koblingen for femte-giret (dette viste seg å være unødvendig, men så har vi fått gjort oss kjent med den mekanismen også, så helt bortkastet var det ikke). Femte gir ligger bakom endedekselet (svart lokk til venstre på bildet over).

Delvis demontert:

Med endelokket tilbake på plass kan vi snu kassen opp-ned og starte demonteringen fra motor-siden:

Kassen er limt i skjøten, men løsner greit med et par rapp fra bly-hammeren. Vi er positivt overasket over hvor rent det er innvendig og vi finner ingen tegn til alvorlig slitasje.

Den gamle differensialen lar seg enkelt løft ut av lagerhuset og en liten sammenligning av ny og gammel diff indikerer at det her er snakk om ulike egenskaper, ja…

Operasjonen fortsetter neste uke – nye oppdateringer kommer da…