Forberedelser til racing-sesongen handler også om å forberede oss selv til det vi skal være med på. I tillegg til å lese reglement i “Bilsportboken 2013” og på www.bilsport.no så leser vi litt annen lektyre for å øke vår forståelse og kompetanse.

“Ka e’ det? Det e’ vri!” (ISBN 978-82-303-0880-6) er en spesiell tittel på en spesiell bok. Jan Arne Markussen har gjennom en lang mannsalder førstehånds erfaring med overhaling og bygging av bil- og båtmotorer både for standard og high performance. Hans muntlige skrivestil og eminente håndskisser gjør dette forståelig for alle! Anbefales!

I tillegg har jeg handlet to bøker gjennom Bokkilden. Disse er på vei i posten, så jeg har ikke annet å fortelle enn forventningene jeg har til disse. Disse dreier seg om avansert kjøreteknikk. Jeg er typen som leser bruksanvisningen før jeg tar ting i bruk, så jeg har tro på å lese litt teori om kjøringen i tillegg til den praktiske treningen/læringen. De to bøkene er begge skrevet av Ross Bentley.

Mvh
T&T