Da vi venter på nye bolter til differensial-byttet, har vi valgt å angripe litt flere ting samtidig mens vi venter.

Iflg sikkerhetsbestemmelsene må bilen utrustes med en hovedstrømsbryter som skal bryte all strøm ut på el-nettet i bilen. Denne “master-switchen” må være lett synlig inne i bilen, riktig merket og tilgjengelig for føreren når han/hun er fastspent i setet. I tillegg må den kunne aktiveres (bryte strømmen) fra utsiden av bilen av feks redningsmannskap. Dette løser vi ved å installere en wire-i-strømpe-løsning med et “pull-håndtak” eller T-håndtak montert nær frontrutens nedkant på førersiden. Når denne trekkes ut, brytes kontakten mellom batteriets +pol og bilens el-nett.

I tillegg til å installere hovedstrømsbryteren på et fornuftig sted i “fører-miljøet” og trekke utløserwire frem til den, kommer vi til å installere batteriet inne i bilen i en tett beholder. Dette fører med seg trekking av en del tykke strømkabler under “dashbordet” og vi velger å fjerne det for å forenkle prosessene og øke komforten. I tillegg kommer montering av ventilator-vifte i samme området, så her er det bare å lage plass for litt modifikasjonsarbeid utover vinteren:

Mvh
T&T