Selve girkasse-huset rengjøres nå grundig med avfetting og vann, og etter et døgn på varmekablene på badegulvet til tørking kan jobben fortsette.

Vi begynner med å montere inn lagerskåler til differensial og sekundær-aksling. Med god hjelp av fruen, frysen og varmluftpistol går monteringen fint.

Med alle lagerskåler på plass, er det tid for å prøvemontere. Primæraksel, sekundæraksel og differensial monteres i sine respektive posisjoner for å sjekke at alle drev passer sammen. Da oppdager vi at differensialen ikke passer mot sekundærakselen. Den blir liggende skjevt og passer ikke mot lagerskålene i girhuset. Blandt reservedelene finnes også en differensial med et kronhjul, og dette demonteres for å sammenligne med det vi forsøker å installere. Det viser seg at vi har satt på et kronhjul som er for stort. Det er kjapt å bytte kronhjul, og da passer alle deler perfekt!

Tidligere har ikke Fiesta’n vært utrustet med speedometer. Dette er forsåvidt ikke nødvendig på banen, da det ikke er så relevant å vite hvor fort det går (bare det går fortere enn konkurrentene 🙂 ), men det er nødvendig å holde seg under fartsgrensen på 40 km/t i pitlane. Derfor forsøker vi nå å flytte over “speed pickup” fra girkassen vi kjøpte på Moelven til den vi nå bygger opp igjen. Dette består av en nærhetsføler og et hjul med metalliske tenner separert av et ikke-metallisk materiale. Det er montert like under lageret på differensialen. Føleren vil da gi en impuls hver gang en metallisk tann passerer, og ved å vite hvor mange tenner den har, samt hvor stor rulleomkrets hjulene har, så vil Stack-instrumentet regne ut farten. Det gjenstår å få koblet sensoren til instrumentet, så det får vi beskrive senere.

Siste test i denne omgang er å skru sammen gir-huset og sjekke at det fortsatt roterer fint.

Alt ser bra ut, og nå gjenstår det å montere aksel-tetninger og sjaltemekanisme. Ja, og naturligvis et par timers arbeid for å få satt bilen tilbake til ett kjørbart stykke…

Mvh

T&T