Den girkassen vi forsøkte å reparere på Våler er nå åpnet og inspisert. Det viser seg at kronhjulet på diffen har skjært seg og kassen er full av metallspon.

Magneten i bunn av kassen har gjort et tappert forsøk på samle sponet rundt seg…

Nytt kronhjul og nye gearsett fulgte heldigvis med i reservedelene til bilen, så det var bare nødvendig å komplettere med nye lager og tetninger fra Ford.

Diffen er nå demontert og rengjort. Det var en del små sponpartikler innvendig i den, så det er godt å få de ut før den monteres igjen.

Slik ser en demontert Torsen-diff fra Quaife ut:

Her halvparten av innmaten satt inn igjen i huset etter rengjøring:

Resten av innmaten er på plass og det er klart til å sette “lokket” på plass igjen:

Resten av girkassen skal nå demonteres, rengjøres og bygges opp igjen med nye deler. Oppdateringer kommer etter hvert…

Mvh

T&T