Vi er i gang med å “preppe” bilen til ny løpshelg. 20-22 juni er det stor-arrangement på Rudskogen og nå er vi påmeldt og nesten klar.


Etter problemene med eksosen på Våler i mai har vi demontert anlegget fra like bakom grenrøret og helt bak. Vi har valgt å redusere størrelsen på eksosanlegget fra 2 1/2″ til 2″ med bakgrunn i teorien om at økt hastighet på eksosen vil skape et gunstig undertrykk bak eksosventilene idet de stenger og deretter bidra positivt til gassutvekslingen når eksosventilen åpner igjen i neste syklus. Eksos er masse i bevegelse, og all masse har en treghet mot å endre hastighet. Dette skaper et undertrykk når eksosventilen stenger og eksosen er i fart ut gjennom røret. Jo mindre eksosrør, jo høyere fart på eksosen, men når størrelsen går ned går også motstanden i anlegget opp – som igjen vil påvirke gassutvekslingen i sylinderen negativt. Med andre ord; her er det om å gjøre å finne det beste kompromisset…
Vi har valgt å gå for en singel Simmons lydpotte med bakgrunn i forhandlerens forsikringer om at vi skal komme under 100 dB. Det blir spennende på teknisk kontroll på fredag!

Radiatorviften vår har gitt fra seg noen illevarslende lyder i det siste, så vi har valgt å bytte ut denne også nå før den gir helt opp.

Følg med til helgen!

Mvh
T&T