Vi har fått nye topplager til demperne fremme fra Demon Tweeks i England, og det kreves noe tilpasning for å få det til å passe. Dette topplageret vil gi oss bedre justeringsmuligheter hva hjulstilling angår.
Det originale huset for topplageret er slik:
Vi fjerner hele lagerhuset og rensliper på undersiden:
Det nye topplageret monteres på undersiden – vi kommer til å lage en ring som skal fungere som “mothold” på oppsiden av dempertårnet. Tilpasningene og monteringen av dette må vi ta etter at vi har montert travers, spindel og bærebro igjen.
Mvh
T&T