Av ulike årsaker har vi flyttet inn i nytt “mekke-lokale” på Midthun i Bergen, og nå er vi igang med vinterens prosjekt trimming.
Første kveld går med til å få motor og girkasse ut av bilen – en jobb på ca 2,5 timer.

Nye oppdateringer kommer etter hvert som prosjektet skrider frem utover høsten og vinteren…

Mvh
T&T